Projemiz Faaliyetleri

A. HAZIRLIK FAALİYETLERİ devamı için tıklayınız


B. UYGULAMA FAALİYETLERİ devamı için tıklayınız


C. DEĞERLENDİRME VE YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ devamı için tıklayınız


1. GİRİŞ - Sivil toplum kurumları devamı için tıklayınız


1.1. Tüketici Hakları devamı için tıklayınız


1. 2. Tüketici Sorumlulukları devamı için tıklayınız


1. 3. Tüketici STK’ların(derneklerin) Tüketici Korunmasındaki Rolleri devamı için tıklayınız


2. HALKLA İLİŞKİLER devamı için tıklayınız


3.1. Lobicilik ve savunuculuk devamı için tıklayınız


3.2. Tüketici dernekleri özelinde lobicilik stratejileri devamı için tıklayınız


Proje Döngü Yönetimi Eğitimi devamı için tıklayınız


Kamusal İletişim Stratejileri Eğitimi Kamusal İletişim Stratejileri Eğitimimizi Tamamladık devamı için tıklayınız