Yalova Termal Palace

Yalova termal palace adlı karaderili grouptan imzaladığımız sözleşmeden çayma hakkımız olduğu halde bizden ücret talep ediliyor bu konu hakkında şikayet bildirmek istiyorum

 

Şikayetinizin Yanıtı

sayın tüketici

7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “doksan gün” ibaresi “yüzseksen gün” şeklinde değiştirilmiştir.

“(1) ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar  tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. 

sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde ikisine, üç ila altı ay arası için yüzde dördüne, altı ila oniki ay arası için yüzde altısına ve oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde sekizine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.” hal böyle iken en kısa sürede tüketici mahkemesine başvurmanızı tavsiye ediyorum kalın sağlıcakla,

Yanıtlanma Tarihi ( 26-04-2017 09:43:32 )

Şikayeti Yazan :Muhamme. ( 19-04-2017 17:27:03 )

Okunma