Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuryeti tarafından finanse edilmektedir

PROJECT No: TR2011/0135.15-03/03 CIVIL SOCIETY DIALOGUE “EMPOWERING CONSUMER RIGHTS PROJECT” TRACORE

TÜKETİCİ KORUNMASI ARAŞTIRMASI ANKET FORMU

TÜKETİCİ DERNEK ÇALIŞANLARI

Sayın ilgili bu anket sizlerin tüketicinin korunmasında bilgi ve görüşlerinizi öğrenmek ve buna ilişkin olarak geliştirilecek eğitim programına veri tabanı oluşturmak maksadıyla düzenlenmiştir. Sizden alacağımız bilgiler, diğer paydaşlardan alacağımız bilgilerle birlikte analiz edilerek tüketicinin korunması konusunda online eğitim programının hazırlanmasında kullanılacaktır. Bu nedenle aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevaplar büyük önem taşımaktadır. Araştırmaya yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

TUKO-BİR

I. Bölüm Genel Bilgiler

Yaşınız:

Eğitim Durumunuz:

Ne iş yapıyorsunuz:

Hangil İlde Yaşıyorsunuz

Dernekte ki göreviniz:

II.TÜKETİCİ HAK VE SORUMLULUKLARI

1. Son bir yıl içinde derneğinize gelen şikayet konuları nelerdir (Önem sırasına-sayısına ve yoğunluğuna göre yazınız) ?

2. Bunlar içinde çözemedikleriniz var mı ?

3. Varsa (hangileri) ?

4.Çözemediğiniz problemi çözememe nedenleriniz ?

5. Tüketicinin korunmasındaki etkililiği konusunda derneğinize 1-10 arasında kaç puan verirsiniz?

6. Bir tüketici derneğinin aktif olabilmesi için ne yapmalıdır ?

7. Ülkemizde tüketicinin korunmasına 10 üzerinden kaç puan verirsiniz ?

8. Tüketici haklarının korunduğunu düşünüyorsanız, kim/hangi kurum ya da kurumlar tarafından ?(önem sırasına göre üç tane seçim yapınız.)

9. Tüketici hakları korunmuyorsa, sizce neden ?

10. Tüketici hak ve sorumlulukları ile ilgili bilgileri nereden öğrendiniz ?

11. Tüketici derneği aktivisti olmanızın en önemli nedeni nedir? 

12. Tüketici aktivisti olarak eğitim ve bilgi almanız gereken konular / eksiklik hissedilen/ nelerdir ?

13. Bu eğitimi hangi kanallardan almak istersiniz ?

14. Tüketici eğitimi halka hangi kanallarla verilmelidir ?

III. AVRUPA BİRLİĞİ (AB) TÜKETİCİ HAKLARI

15. AB tüketici hakları konusunda bilgi düzeyinizi nasıl buluyorsunuz?

16. AB Tüketici Dernekleri ile ilişkileriniz ne durumdadır ?

17. AB Temel tüketici hakları konusunda bilgi düzeyinize aşağıdakilerden hangisini verirsiniz ?


                                         

Bu Web Sitesi Avrupa Birliği Ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Mali Desteğiyle Üretilmiştir. Bu Websitesinin Içeriğinden Sadece TÜKO-BİR (TÜKETİCİYİ KORUMA VE DAYANIŞMA BİRLİĞİ DERNEĞİ) Liderliğindeki Konsorsiyum Sorumludur Ve Hiçbir Şekilde Avrupa Birliği Ve /Veya Avrupa Birliği Bakanlığı Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Görüşlerini Yansıttığı Şeklinde Yorumlanamaz.

tuketic.eu-2016